Kde domov můj: varianty a parafráze

pondělí 24. června 2013
par  NLLG

Kde domov můj, varianty a parafráze, Paseka, 2004 (ukázka).

Uspořádal Patrik Ouředník.

Publikovaná sbírka obsahuje celkem třiašedesát textů. Písňový korpus je doplněn třemi studiemi Pavla Spunara (Paradisus et patria), Martina Svatoše (Kde domov barokního Čecha?) a Vladimíra Macury (Krajina hymny a krajina literatury).

Názvy písní jsou redakční.


 KDE DOMOV MŮJ?

(oficiální znění)

Kde domov můj? Kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ –
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země –
[: země česká – domov můj! :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
V kraji znáš-li bohumilém
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, znik a zdar,
a tu sílu, vzdoru zmar:
to je Čechů slavné plémě –
[: mezi Čechy – domov můj! :]


 VENCI ČAROKRÁSNÉM

Kde vlast je má? Kde vlast je má?
Znáš ten věnec z hor a lesů,
plný krásy, plný plesů,
plný rolí, hájů, luk,
a ty zdobí toků zvuk?
Tam v tom věnci čarokrásném,
[: v onom ráji – vlast je má! :]

Kde vlast je má ? Kde vlast je má?
Znáš-li zem tu, kde se lila
krev pradědův ušlechtilá
pro vrch každý, každý les,
každý údol, každou mez?
Tam v té zemi chrabrých reků
[: v zemi krásné – vlast je má! :]

Kde vlast je má? Kde vlast je má?
Znáš té země hory, doly,
kde byl vítěz nad Mongoly,
když se z bitvy vrátil k nim,
věncem vítán bobkovým?
Tam v těch horách, tam v těch dolích
[: věčně drahá – vlast je má! :]

[...]

(Josef Tichý)


 TAM V TOMJI

Kde domov můj? Kde domov můj?
Tam, kde Praha stověžatá
Vlastenců svých těla svatá
Chová jako skvostný lem
Drahá kvítka v lůně svém,
Tam v té zemi jsi, má vlasti,
[: Tam v tom ráji domov můj! :]

[...]

Kde domov můj? Kde domov můj?
Tam, kde vyšehradské skály
Nesou důkaz české slávy,
Kde hospůdka v Podolu
Spojila nás pospolu,
Tam v té zemi jsi, má vlasti,
[: Tam v tom ráji domov můj! :]


 KDE NA HRADĚ PRÁCHNIVÍ

Kde domov můj, kde domov můj?
Tam, kde Žižka světoznámý
svýma dvěma Prokopami
králům dal naučení,
že není k přemožení.
A to jest ten muž tak velký,
[: Žižka Achil, vůdce náš! :]

[...]

Kde domov můj, kde domov můj?
Kde češtinou duch okřívá,
vlastenský se hlas ozývá
po městech a dědinách,
ve školách a našich hrách.
Metodův jest sídlo dávné
[: drahocenný domov můj! :]

Kde domov můj, kde domov můj?
Tam, kde otec odpočívá,
dobrý Čech si naň vzpomíná,
tam na hradě práchniví
a na nás smutně hledí.
A to jest ten muž tak velký,
[: Karel Čtvrtý, otec náš! :]


 KDE PLESÁ SLAVNÝ ČECH

[...]

Kde domov můj, kde domov můj?
Tam, kde české věrné děvče
po lučinách trávu seče,
tam, kde plesá slavný Čech,
tam on jest vždy jak na spěch
a to jest ta krásná země
[: země česká, domov můj. :]

Kde domov můj, kde vlasti má?
Tam, kde jsou česká děvčátka,
krásná co růže poupátka,
tam se Čech vždy raduje,
děvče své tam celuje,
a to jest ta krásná země,
[: země česká, domov můj. :]


 KDE BUJARÁ ORLICE

Kde domov můj? Kde domov můj?
Svatopluka hrad kde stojí,
Hana s Moravou se pojí,
Jaroslav kde světa rek
porazil Tatarů vztek:
a to je ta krásná země,
[: zem moravská – domov můj! :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
Velkomoravská koruna
klesla do mořského lůna,
nezůstal nám z oněch dob
ani našich králů hrob:
byla druhdy veleslavná
[: zem moravská – domov můj! :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
Pro minulost nezoufejme,
času novému se vzdejme,
času duch otvírá nám
nové slávy jasný chrám:
též se hlásí k matce Slávě
[: zem moravská – domov můj! :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
Bujará Orlice pestrá,
Lva bílého věrná sestra,
snášela s ním nehodu,
cítí s ním i svobodu:
s českým Lvem se nerozloučí
[: zem moravská – domov můj! :]

[...]


 KDE VSTAL CHRÁM

Kde domov můj? Kde domov můj?
Evropy kde v srdci hloubí
s Východem se Západ snoubí –
od Šumavy v Tisy kraj,
Sudet, Tater po Dunaj –
v Čecho-Slovensku tom krásném,
[: v říši bratří, domov můj! :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
Kde vždy byly nad vše statky
lidskost, vědy, jazyk matky –
Svobody kde vstal pak chrám
s heslem: „Vpřed a ku hvězdám!“
V Čecho-Slovensku tom krásném,
[: v říši bratří, domov můj! :]

(Karel Křemen)


 POD RADHOŠTĚM

Kde domov můj, kde domov můj?
Ve Frenštátě u Příbora,
nedaleko Lysá hora,
napravo je Javorník
a nalevo Ondřejník,
a uprostřed hora Radhošť,
[: pod Radhoštěm domov můj! :]


 KDE MRTVÝCH STÍNY

Kde domov můj? Kde domov můj?
Tam, kde stará Chotouň leží,
odkud věky brázda běží,
kterou svatý Prokop snad
čertu kázal vyorat.
Tam v té zemi posvěcené
[: pod Lipany – domov můj! :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
Tam, kde Prokop Holý s pány
v boji střet se nad Lipany,
tam, kde mrtvých stíny svou
varují nás výstrahou.
Tam ta půda krve předků
[: pod Lipany – domov můj! :]

[...]

(J. V.Šmejkal)


 KDE RYTÍŘ TOULOVEC SEDĚL

Kde domov můj, kde domov můj?
Tam, kde vrchol Pánův kopec,
nedaleko město Proseč,
kde Olšinka původ má
a k Polánce pospíchá –
v té krajině jest domov můj,
Bože, vždy ho opatruj!
Bože, vždy ho opatruj!

Kde domov můj, kde domov můj?
Kde rytíř Toulovec seděl,
v spáleniště smutně hleděl,
po ohni nezůstal dům,
za to Proseči dán Chlum,
v tom městečku jest domov můj,
Bože, vždy ho opatruj!
Bože, vždy ho opatruj!

[...]

(Josef Soukal)


 KDE OTEC ŽIŽKA

Kde domov můj, kde domov můj?
Tu, kde otec Žižka válčil,
tu, kde krví zem promáčil,
tu, kde za nás bojoval,
tu, kde za nás umíral,
to je země otců slavných,
[: Přibyslava – domov můj! :]


 KDE LOĎ PŘISTANE

[...]

Kde domov můj! Kde vlasť je má!
Nyní sedím na palubě,
v duchu stále myslím sobě,
kam mě osud zavede,
kde se mnou loď přistane.
Kde bude ta nová země?
[: Kde bude teď domov můj! :]

Kde domov můj! Kde vlasť je má!
Doufám pevně v milosť Boha,
že se přiblíží ta doba,
kdež se brzy potěším,
až zas novou vlasť spatřím.
To bude ta nová země,
[: Amerika domov můj! :]

[...]

Kde domov můj! Kde vlasť je má!
Ke cti otců též i bratrů,
ku zdaru svobodných států,
mysl, řeči, též i čin,
se zákonem souhlasím.
To jest vůle nové země,
[: Amerika domov můj! :]

[...]

(A. Kment)


 V SRDCI MÉM

Kde domov můj? Kde domov můj?
Tak se často tážu v tísni,
v duši hlahol známých písní –
kolem cizí řeči zvuk,
a tu srdce mého tluk
často praví, ne, o ne zde,
[: v Čechách, tam je domov tvůj! :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
Sbohem dal jsem vlasti naší,
svoboda mi nad vše dražší,
domov mám zde v cizině,
a přec k drahé otčině
zalétá duch v upomínkách –
[: ach, tam býval domov tvůj! :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
V zemi, již dal osud v podíl,
zemru zde, – však kde se zrodil,
ona drahá česká zem
domov má vždy v srdci mém,
vždy mou tužbou, vždy mou chloubou
[: v Americe Čechem být! :]

(Alois Tichý)


 MEZI RUSY

Kde domov můj? Kde domov můj?
Boreáš kde věčně hučí,
šakal vyje, medvěd bručí,
tchoř a kuna v hradu svém
hody drží pod sněhem,
dobrou noc kde dávaj lišky,
[: země ruská domov můj! :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
Zákony kde píše vláda
knutou národům na záda,
přirozená práva kde
kozák ekšpliciruje,
otrokem jen jeden není,
[: mezi Rusy domov můj! :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
Pro myšlenku radikální
v Kamčatce, kde jsou tiskárny,
spolčování svobodné
dovolí Sibirie;
železná kde ruka vládne,
[: zem slovanská domov můj! :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
Veškerému kde vzdělání
prozřetelná vláda brání,
kde posud osvěty den
nezahnal pověry sen,
temná noc kde ducha svírá,
[: tam vlast má, tam domov můj! :]

(Karel Havlíček Borovský)


 TAM, Ó TAM

Kde domov můj, kde domov můj?
Tam, kde Slávům nemškutaři
bubnují se svatou tváří,
že svůj národ milovat,
jazyk jeho pěstovat
není leda švindl, švindl!
[: Tam, ó tam, hm – domov můj! :]

[...]

Kde domov můj, kde domov můj?
Tam, kde kromě v zachování
desatera přikázání
lásky důkaz zírají
v tom, že Slávy týrají
Trauungs- Tauf- a Todtenšajny!
[: Tam, ó tam, hm – domov můj! :]

Kde domov můj, kde domov můj?
Němečtí kde pastýřové
troubit smějí pravdy nové,
ku příkladu jako ta:
že prý naše „telata“
v soudný den též z mrtvých vstanou!
[: Tam, ó tam, hm – domov můj! :]

[...]


 TAM V TOM HM-HM

Kde domov můj? Kde domov můj?
Konkordát kde národ plaší,
Peklem kde lid flanďák straší,
Němčour kde na pána hrá,
Maďar v notu krákorá,
Kde slovanský národ vzdychá –
[: Tam v tom hm-hm, domov můj. :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
Zákony kde píše vláda,
Holí národům na záda,
Přirozené práva kde
Četník ekšplicíruje,
Richt ajch! kde se Čechům velí,
[: Tam v tom hm-hm, domov můj. :]

[...]

Kde domov můj? Kde domov můj?
Tam, kde dluhy zemi tíží,
Tak, že bankrot již se blíží,
Národ štve se na národ,
Hlad kde světí velký hod,
Tam, kde Čechy ke zdi tisknou,
[: Tam v tom hm-hm, domov můj. :]


 MEZIENY

Kde domov můj, kde domov můj?
Tam, kde pivovary strmí
a kde sádské husy krmí,
kde mělnické vinice
lidem dělaj opice,
jež malínský křen zas spraví,
[: mezi křeny domov můj! :]

Kde domov můj, kde domov můj?
Tam, kde Němci na mráz troubí,
kde svoboda hledá houby,
kde len ještě nenarost
lepším Čechům pro radost,
kde na slovo šibenice,
[: tam – ach na ní domov můj! :]

(Jan Neruda)


 KDE LEV ZTRATIL ZUBY

Kde domov můj? Kde domov můj?
Zákony kde píší kyje,
kde rakouská provincie,
němčina kde úřední,
kde couváme den ke dni.
Ach to je ta krásná země,
[: země česká, domov můj! :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
V kraji znáš-li poněmčilém
duch otrocký v těle shnilém,
starých práv úplný zmar,
lev už ztratil zuby stár;
to je Čechů slavné plémě,
[: mezi Čechy domov můj! :]

(Boleslav Sokol)


 V TOM KRAJI BLAHOBYTU

Kde domov můj? Kde domov můj?
Tam, kde žeň se povždy zdaří
podle zprávy z kanceláří,
zásoby kde bezedné,
jistě aspoň v ústředně,
tam v tom kraji blahobytu,
[: tam je šťastný domov můj. :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
Tam, kde všechno všude v poli,
muž i hoch i děd o holi,

= ZABAVENO C. K. CENSUROU =

(Josef Rudolecký)


 KDE STOJÍ ŠIBENICE

Kde domov můj, kde domov můj?
Všude stojí šibenice,
do úst dát co není více,
do všech srdcí vstoupil jed.
Žalář – smrt – kam padne hled.
A to je ta krásná země,
[: země česká, domov můj! :]

(Ferdinand Písecký)


 V HROBĚ

Kde hrob je náš, kde hrob je náš?
Nade Prahou bouře divá,
tyran jásá, den umdlívá,
zvony znějí na poplach,
na sta reků klesá v prach,
krví rdí se hora Bílá,
[: hora hrůzy, hřbitov náš! :]

Kdo mstitel náš, kdo mstitel náš?
Onen hrom, jenž věky láme,
onen duch, jejž v sobě máme,
jenž nás učil dvě stě let
vrahů muka přetrpět,
ten nám k činu meče skuje,
[: vytrvalost přijde včas! :]

Kdy přijde čas, kdy přijde čas?
Rány posud nezhojené,
zraky dosud rozpálené,
dlouho-li má ještě vrah
našich otců prznit prach?
Nuže, bratří, k mečům pěstě,
[: již přichází pomsty čas! :]

(Karel Tůma)


 KDE ÚPÍ ČECH

Kde domov můj? Kde domov můj?
Tam, kde řádí Čechů vrazi,
předáky nám v žalář sází
a kde úpí věrný Čech,
zakovaný v okovech –
ta nešťastná krásná země,
[: země česká, domov můj! :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
Ve vsi u nás jako v městě
svírají se české pěstě,
celý národ proklíná
vrahy z Vídně, z Berlína:
svobodu chce Čechů plémě,
[: mezi Čechy, domov můj! :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
U nás v nejistoty muce
zraje símě revoluce
a čeká se s nadějí,
bratří že nám přispějí:
na věky pak bude volná
[: země česká, domov můj! :]


 MEZI DUCHY

Kde domov můj, kde domov můj?
Tam, kde Pán Bůh na výsosti
trůní, stkví se velebností,
tam, kde čistí duchové
řídí světy – tvory své!
Ach, tam jest nebeská říše,
[: mezi duchy domov můj! :]

[...]


 V HOSPODĚ

Kde domov můj? Kde má je vlast?
Tam, kde je denně notný chlast!
Není to blud, není to klam,
že hospodu za domov mám.
Není mi každé místo stejné,
hlas přírody mluví to zřejmě
a srdce mé volá s plesem:
že v hospodě jen doma jsem!

[...]

Zde jsem učil se v karty hrát,
na holky z okna ven se smát;
zde můj vzděláván byl rozum,
zde mívávám své gaudium;
sem nejraděj mé oko patří,
tu z mokré čtvrtě dlejí bratří;
mne velká žízeň táhne sem,
neb v hospodě já doma jsem!

K nim stejný mrav a stejný zvyk,
k nim pijácký mne volá ryk;
huba to pana Václava,
co hospodského zastává;
a řeč, již kmotr Bumbal zpívá,
když pozvolna se mu nalívá,
ta je posud i mým hlasem –
neb v hospodě já doma jsem!

Zde jsou hroby financí mých,
za pivo dávno zmarnělých;
těch můj se duch vždy zhrozuje,
když se mnou z krčmy putuje.
Však jiní také hledí na dno
a dlužejí se vždy zas snadno,
protož volám: ať jsem, co jsem,
já v hospodě jen doma jsem!


 KDE HRDÉ ŽENSKÉ SRDCE

Kde domov můj? Kde domov můj?
Tam, kde v tepnách ženská krev
volá svůj vezdor i hněv,
po volebním právu lká,
zotročit se nenechá.
Tam pravý můj domov bude,
[: v zemi rovnosti všech žen. :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
Tam, kde hrdé ženské srdce
v hrudi silné prudce drce,
kde volební právo je žen
zajištěno ústavem.
Tam teprve krásně bude,
[: v zemi rovnosti všech žen. :]

(Hana Letenská)


 KDEVA

Kde děva má? Kde děva má?
Vane větřík od Ještěda,
pěje slavík z dubu šera,
plyne potok modravý,
vedle stánek lákavý,
a tam dlí ten anděl krásný,
[: anděl český – děva má. :]

[...]

(V. J. Picek)


 U MILENKY

Kde duch je můj? Kde duch je můj?
Tam v té nedohledné dáli,
Kde se vzhůru pnou ty skály,
A pod nimi Vltava:
Tam duch můj zalétává,
Tam u pramene mojí lásky,
[: U milenky duch jest můj. :]

[...]

Kam touha má? Kam touha má?
Láska ňadra moje ouží,
Srdce po milence touží,
Když hledím v tu krajinu,
Kde ji k sobě přivinu:
Po té duši těla mého,
[: Po milence touha má. :]


 NA KAVALCI

Kde domov můj? Kde domov můj?
Ruka z ramen vyražená,
levá noha vytržená,
tělo modřin jeden květ,
pláče kver i bajonet,
a to je ta vojna hezká,
[: na kavalci domov můj! :]


 KDE VODA HUČÍ VE ŠTANDLÍKU

Kde domov můj – pod lavicí,
Kde vlast je má – na ulici.
Voda hučí ve štandlíku,
táta volá na maminku,
v sadě skví se paprika,
fotr řeže Pepíka.
Pepík křičí, co může,
fotr bije do kůže.


 KDETR FOUKÁ DO KLOBOUKA

Kde domov můj? Na ulici!
Kde vlasť je má? Na silnici!
Voda hučí do papučí,
vítr fouká do klobouka.
Franta bije Pepíka,
Pepík křičí: Bože můj!
pod stolem je domov můj!

Nad Tatrou sa blýská,
Čech Slováka tríska,
slobodu už máme,
o ňu si nedbáme!


 LEGRACE KDE BÝVÁ

Kde domov můj, kde domov můj?
V kraji znáš-li na Karláku
obývaný od pašáků
veliký dům jako hrom,
a dvůr ještě větší v ňom?
To je naše velká škola,
[: technika je domov můj! :]

[...]

Kde domov můj, kde domov můj?
Tam, kde kvetou derivace,
cosiny a integrace,
Cauchy kde je častý host
posluchačům pro radost,
tam, kde páni píší parou,
[: v technice je domov můj! :]

Kde domov můj, kde domov můj?
Tam, kde krychle, rhomboedry
páříš se skalenoedry,
s Feistmantlem za minut pět
procestuješ celý svět,
nerostů kde plné skříně,
[: tam v technice domov můj! :]

[...]


 KDE OUZKÁ DÍRA

Kde domov můj? Kde domov můj?
Tam, kde čurák kundu mrdá,
tam, kde zní má píseň hrdá,
v klíně skví se padlý květ,
ouzká díra na pohled!
A to je ta šustba hrdá,
[: země moje vocasí! :]

Kde domov můj? Kde domov můj?
Tam, kde píča moje milá
k ústům mým se přivinula,
chlupy šimraj rudý ret,
kulky naplní se hned!
To je kundí slavné plémě,
[: mezi chlupy domov můj! :]Navigation

Articles de la rubrique