Inforum (Tomáš Weiss)

neděle 16. prosince 2012
par  NLLG

Ouředník o utopiích

Inforum, 30. 11. 2011

Patrik Ouředník vydal novou knihu, Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem.

Patrik Ouředník (1957) patří v zahraničí k nejznámějším současným českým spisovatelům. Jeho knihy byly přeloženy do více než dvaceti jazyků. Žije od roku 1984 ve Francii. Tady, v ČSSR, byl za komančů nejčastěji skladník, ve volném čase šachista, ale také ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a v Jazzové sekci, pro kterou připravil mimo jiné překlad Queneaových Stylistických cvičení. Kdo by si nepamatoval po roce 1989 jeho vynikající slovník nespisovné češtiny Šmírbuch jazyka českého. Překládal také Viana a Becketta (český překlad Čekání na Godota je jeho práce). Jeho zatím nejúspěšnější kniha je Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku. (Před nedávnem z ní útržky kongeniálně zhudebnila česká skupina Skrytý půvab byrokracie). Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem se zabývá dějinami utopií, a to pěkně zgruntu. Od Homéra k církevním otcům, od osvícenectví k utopiím 19. století. Jako vždycky jazykově brilantní a ve vzájemně pospojovaných souvislostech inspirativní.