[Č] „On Air“, DOX (2016)

Publié le středa  13. června 2018
Mis à jour le sobota  13. června 2020

DOX, centrum současného umění, 11. 12. 2016.
Moderuje Petr Vizina


1/ Úvodní slovo Petra Viziny


2/ Vzducholoď Gulliver


3/ Jazyk a svoboda


4/ Jazyk a média


5/ O čem je Konec světa se prý nekonal