Literární noviny (Petr Bílek)

neděle 17. ledna 2016
par  NLLG

Patrik Ouředník: Dům bosého

Petr Bílek

Literární noviny, 29. 3. 2015


Výbor ze sbírek Anebo (1992) a Neřkuli (1996) doplněný novými texty. Sebereferenční poezie. Jednotlivé básně jako by si samy nastavovaly zrcadlo a vychutnávaly past jazyka, ze které nemají možnost uniknout. Apokryfní odkazy na stylové postupy, jimiž se budují mýty dnešní dobou odsuzované k absurditě fragmentu. A trocha ducha doby:

vespolek

a kdo by se horšil
pakli se vespolek
koušete a žerete.

co se stalo, může se odestát.

je doba na ty čachry.


Navigation