V souřadnicích mnohosti (Vít Schmarc)

Publié le mercredi  4 avril 2018
Mis à jour le dimanche  4 avril 2021

Patrik Ouředník : Europeana
In V souřadnicích mnohosti, nakl. Academia, Praha 2008.