Michel Butor: Skladiště

středa 22. května 2013
par  NLLG

Michel Butor: Skladiště

Skladiště uklizené s ohledem na návštěvu Dominika Bedoua.
Připsáno Jiřímu Kolářovi.

Revue K, 19, 1985


 Láhev v moři

Má kajuta tak nasákla
whiskou z otcova dědictví
že jsem se na cestě z Floridy
upil k smrti

Zatímco zátka
plná sípajícího dechu
se nadarmo pokoušela
zachytit výpary
mého volání o pomoc

 Černá hodinka

Prázdné lahve, vymaněné páry, vytřepali jsme ubrusy, kolesky odjíždějí, polibky, hudba umlkla, květy odepjaly plátky, ozvěna, uklizeny jsou nástroje, sklizeny noty a stojany, ptáci se boří do oblak, prostor, zhášení smolnic, mračna rozptýlená zimou, pomlka, měsíc rozprostřený ve sníh, vlny se zklidnily, spánek, jemná přímka běží ještě podél balustrád, písek a vítr v obložení ticha, oddechování, zprůzračnění schodů, zdi, podlahy, pozvolné prokluzování, a i tento list papíru zmizí.

 Noční toaleta

Dámy odkládají šat
v měsíčním zrcadle
hledajíce klíč k oblakům
v regálech s hračkami zim

Měsíc odkládá šat
v regálech s oblaky
hledaje klíč k zrcadlům
v hračkách zimních dam

Oblaka odkládají šat
v zrcadle hraček zim
hledajíce k duším klíč
v regálech s měsícem

Zrcadla odkládají šat
v oblacích hraček dam
hledajíce měsíční klíč
v regálech zim

 Rytířky průmyslu

Kuřte, staré lokomotivy
v oblacích kandelábrů a lustrů
Tančete, dámy s náhrdelníky
ve víru omonoklovaných panošů

Točte se, bezstarostná soukolí
v pachu štěrku a kolejnic
Uhánějte krajinou po dešti
ve vleku hangárů a strnišť

Praskejte, plovoucí bóje
v čelistech žraloků a medúz
Potopte ctižádost a kariéru
na samé dno rozběsněné nafty

 Jemné hodinářství

Hle, čas mrtvých
padá po kapkách
do zlata zasněžených krajin

Hle, čas přeludných lásek
padá slza po slze
do sněhu uplynulých krajin

Pod očima slepců

 Povzdech

Jinde
Je den
Jinde
Je ještě noc
Včera
Měsíc
Zítra
Krůpěj času
A slunce
Ve víně milenců
Jinde
Je sinalo
Tady
Jsou tvé oči

 Přesný čas

Okno v kapse
Kukátko úsvitů

Víčko v sádře
Kalkulačka stínů

Kouř při odchodu
Pozdravení mrtvým

 Monokl

Čas parfému
Lůno utrpení
Hodinářství chmýru
Noc


Translation © Patrik Ourednik