Knižná revue (Marián Hatala)

mercredi 17 septembre 2014
par  NLLG

Koniec sveta podľa Ouředníka

Marián Hatala

Knižná revue, 18, 2012


Spisovateľ, literárny kritik a prekladateľ z francúzštiny Patrik Ouředník (1957) neprestáva príjemne prekvapovať. Všetky ním pestované žánre – nekonvenčné slovníky, eseje, romány, poézia – spája bravúrna štylistika, mystifikácia, hra s jazykom a meditácie o ňom. Autor Šmírbuchu ja¬zyka českého, próz Příhodná chvíle, Ad acta, Europeana – stručné dějiny dvacátého věku sa nateraz predstavuje hrou v piatich obrazoch a s epilógom Dnes a pozítří. Text je správou o piatich beckettovských antihrdinoch, čo prežili či prežívajú jeden z koncov sveta – v stroho zariadenej, jednostaj sa zmenšujúcej miestnosti s dverami, ktoré sa otvárajú len dovnútra. Všetci sa rozprávajú, a predsa nik s nikým. Nik nikoho poriadne nepočúva, a ak aj počúva, zväčša hrozí konfrontácia. Reč je vo vŕšiacich sa absurdných a groteskných epizódach princípom všetkého nedorozumenia, najpodstatnejším prejavom ľudskej existencie a jediným prostriedkom na uchopenie reality. V tejto trojjedinosti hra dospeje k svojmu záveru a pokračuje ďalej (diváci sa proti svojej vôli stávajú jej aktívnymi účastníkmi), potvrdzujúc pôvodné myšlienkové východiská a autorský kompozičný plán. Kruh sa ešte neuzavrel…