Báseň pro Pavlínku Kalivodovou

pondělí 27. února 2012
par  NLLG

Báseň pro Pavlínku Kalivodovou

Patrik Ouředník

(„Básně zčásti v próze“, Host, 8, 2003)


Tato báseň je
pro Pavlínku Kalivodovou
Pokud nevíte
kdo je
Pavlínka Kalivodová
tato báseň vám
nic neřekne

Pokud víte kdo je
Pavlínka Kalivodová
tato báseň
vám rovněž nic
neřekne

Jste-li na pochybách
zda Pavlínka Kalivodová
existuje
pokuste se ji
vypátrat
v telefonním seznamu
na matričním úřadě
apod.

Pokud vypátráte
Pavlínku Kalivodovou
napište jí
dopis
a otažte se
zdali je ona ta
Pavlínka Kalivodová
z této básně

Možná odpoví
ano Možná
řekne
ne
V prvním případě
si však nebudete jisti
zda Pavlínka Kalivodová
kterou jste
vypátrali
si je jistá
že jde
skutečně
o ni
a ne o jinou
Pavlínku Kalivodovou

V druhém případě si však
nebudete jisti
zda se
Pavlínka Kalivodová
nemýlí
když tvrdí
že nejde o ni Tato báseň
jí mohla být
určena
bez jejího vědomí

Můžete si rovněž
říct
že tak pitomé
jméno
jako Pavlínka Kalivodová
nemůže existovat
a tudíž
že Pavlínka Kalivodová
neexistuje

Můžete si rovněž říct
že tak pitomé jméno
jako Pavlínka Kalivodová
si nikdo
nemůže vymyslet a tudíž
že
Pavlínka Kalivodová
existuje

V prvním ani druhém
případě
vám však
tato báseň
neřekne nic
o Pavlínce Kalivodové
nebo čemkoli jiném
neboť je určena
Pavlínce Kalivodové
a výlučně jí

Můžete si rovněž říct
že to
že je určena
výlučně
Pavlínce Kalivodové
je trik
a ve skutečnosti
že je tato báseň
určena
vám
a nikoli
Pavlínce Kalivodové
Ale ani o vás
vám tato báseň
neřekne nic
či takřka nic

Můžete si rovněž říct
že Pavlínka Kalivodová
existuje
ale nikoli v této básni
že jde o trik
potažmo záminku
která autorovi
básně
umožní
napsat báseň
která není určena
ani Pavlínce Kalivodové
(navzdory tomu
co tvrdí)
(byť existuje)
ani vám
ale jen a jen
jemu
samému

V případě
že tato báseň
je určena
jen a jen
autorovi
básně
Patriku Ouředníkovi
a nikoli
Pavlínce Kalivodové
či vám
vám tato báseň
neřekne
nic
o Pavlínce Kalivodové
takřka nic
o vás
ale mnohé napoví
o autorovi
Patriku Ouředníkovi
(pokud tak pitomé jméno
vůbec existuje)

Pakliže je tato báseň
určena vlastně
autorovi Patriku Ouředníkovi
a nikoli
Pavlínce Kalivodové
vyvstává otázka
zda Pavlínka Kalivodová
(jakkoli vlastně
neexistuje v této básni
a tato báseň
jí není
určena)
(navzdory tomu
co tvrdí
autor)
zda existuje
v reálném životě autora
či je-li pouze
záminkou
nebo trikem
a pakliže
Pavlínka Kalivodová
existuje
v reálném životě
autora
(jakkoli jste si
nedali práci
ji vypátrat
anebo
se vám ji nepodařilo
vypátrat
v telefonním seznamu ani
na matričním úřadě
apod.)
proč autor
pociťuje potřebu
psát báseň
která navzdory tomu
co tvrdí
jí není určena a je
básní
jen a jen
pro něho
zda jde
kupříkladu
o formalismus
autora
či o touhu po uznání
autora
či o vnitřní puzení
autora
či o důvody
ideové
nebo jiné

To všechno
si můžete
říct
při četbě
této básně
která vám
není určena
pokud nejste
Pavlínka Kalivodová
a pokud vůbec
existujete


© Patrik Ouředník