Inforum (Tomáš Weiss)

Publié le neděle  16. prosince 2012
Mis à jour le úterý  2. dubna 2019

{{Ouředník o utopiích}}
Inforum, 30. 11. 2011
Patrik Ouředník vydal novou knihu, {Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem}.
Patrik Ouředník (1957) patří v zahraničí k nejznámějším současným českým spisovatelům. Jeho knihy byly přeloženy do více než dvaceti jazyků. Žije od roku 1984 ve Francii. Tady, v ČSSR, byl za komančů nejčastěji skladník, ve volném čase šachista, ale také ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a v Jazzové sekci, pro kterou připravil mimo jiné překlad Queneaových {Stylistických cvičení}. Kdo by si nepamatoval po roce 1989 jeho vynikající slovník nespisovné češtiny {Šmírbuch jazyka českého}. Překládal také Viana a Becketta (český překlad {Čekání na Godota} je jeho práce). Jeho zatím nejúspěšnější kniha je {Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku}. (Před nedávnem z ní útržky kongeniálně zhudebnila česká skupina Skrytý půvab byrokracie). {Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem} se zabývá dějinami utopií, a to pěkně zgruntu. Od Homéra k církevním otcům, od osvícenectví k utopiím 19. století. Jako vždycky jazykově brilantní a ve vzájemně pospojovaných souvislostech inspirativní.