Literární noviny (Petr Bílek)

sobota 4. listopadu 2017
par  NLLG

Antialkorán aneb nejasný svět T. H.

Petr Bílek

Literární noviny, 12, 2017


Čtyři statě spisovatele žijícího v bezprostředním kontaktu s francouzskou realitou vnášejí pozoruhodným způsobem terminologické jasno do debat o islámu, terorismu, demokracii a svobodě projevu. V reakci na článek Tomáše Halíka Já nejsem Charlie Ouředník porcuje český myšlenkový guláš a usvědčuje autora z nedůsledností a falešných argumentačních figur. „Tomáš Halík nepolemizuje, neargumentuje, vyhlašuje své vlastní pravdy jako články Desatera.“ Ouředník má na rozdíl od mnoha jiných západních intelektuálů odvahu ukázat na paradoxy levicových postojů k islámu a nebojí se proti narůstající vlně příklonu k náboženství zdůraznit absolutní nezbytnost udržet veřejný prostor jako laický.