Obálky knih v grafické úpravě Patrika Ouředníka

pondělí 20. září 2021
par  NLLG

Obálky knih v grafické úpravě Patrika Ouředníka (pod pseudonymem Petr Sedlecký)


Hledání ztraceného jazyka, Zdeněk Susa, 1997
Francouzská literatura I, Fondation pour une entraide intellectuelle, 1986
Antialkorán aneb nejasný svět T.H., Volvox Globator, 2017
Dnes a pozítří, Větrné mlýny, 2012
Jan Václav Pohl: Není hrubě zdrávo v tom povětří pozůstati, Volvox Globator, 2007
Europena. Une brève histoire du XXe siècle, Éditions Allia, 2004
Instant propice, 1855, Éditions Allia, 2006
Příhodná chvíle, 1855, Torst, 2006
Pojednání o případném pití vína, Volvox Globator, 2012
Anno ventiquattro, eSamizdat, 2009
Rok čtyřiadvacet, Volvox Globator, 2019
Florence Pellegrini: Dějiny jako fraška, Volvox Globator, 2020
Šmírbuch jazyka českého, Volvox Globator, 2016
Šmírbuch jazyka českého, Paseka, 2005
Raymond Queneau: Stylistická cvičení, Volvox Globator, 2012
Ad acta, Torst, 2006
Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku, Volvox Globator, 2012
François Rabelais: Pantagruel, Volvox Globator, 2022
Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem, Torst, 2010
Richard Brautigan: Kůň, který musel zastavit, Volvox Globator, 2021
Ad acta, Volvox Globator, 2016
Klíč je ve výčepu, Volvox Globator, 2015
Richard Brautigan: Detektivem v Babylónu, Volvox Globator, 2023