DP Masarykova univerzita (Jakub Jarina)

středa 11. ledna 2017
par  NLLG

Čes negativní utopie
Jakub Jarina

„Příhodná chvíle, 1855“

In Negativní utopie v české próze po roce 1989, diplomová práce, Masarykova univerzita, 2013