Státní cena za literaturu: kuloáry

pondělí 23. března 2015
par  NLLG

Literární noviny, 13.11.2014

Kuloáry

Ouředník je pro české literární prostředí duch poněkud nepřehledný a unikavý. Tak to kdesi před časem napsal prozaik a redaktor Hostu Jan Němec. Unikavý se ukázal Patrik Ouředník i při vyhlašování letošní Státní ceny za literaturu, kterou mu Ministerstvo kultury přiznalo za „dosavadní dílo, které v českém kontextu mimořádným způsobem artikuluje tradici, hodnoty i rizika evropské kultury“. Ouředník se slavnosti ve Veletržním paláci osobně neúčastnil, na akt, při němž za sebe nechal cenu převzít vydavatele Viktora Stoilova, jen pomyslně shlížel z projekčního plátna. Patrik Ouředník je ovšem unikavý důsledně. Na prosbu Literárních novin o rozhovor u příležitosti udělení Státní ceny odpověděl: „Nechme to na jindy.“

Převzetí ceny zde.