Mladý svět (Bivoj Šťáhlav)

pondělí 18. června 2012
par  NLLG

Co že jest Šmírbuch?

Bivoj Šťáhlav

Mladý svět, 32, 1994


Nahrávkou královskou bylť nám nevlídný dotaz, co že jest vlastně onen Šmírbuch, o němž zmiňujeme se v souvislosti s p. Ouředníkem ve Slovništi v Mladém světě číslo 28, a proč že by měl býti slavným, když tazatel o něm neví ničeho. A! Vydání této bichle v roce předloňském bylo z pohledu našeho beze sporů nejzáslužnějším počinem nakladatelského domu Ivo Železný. Ne-li jediným záslužným. Slovník tento prvý češtiny divoké, krvomasité a výtržné zapůsobil coby dynamitová trhavina na trhu slovníkovém. Jako prvý ukázal bohatost mateřštiny naší v oblasti slov, jichž člověk vybraných mravů obvykle neužívá, a pokud, tedy rozhodně nikoli před dámou. Neodoláme pokušení k bezostyšnému vybagrování, vyčórování, vychmátnutí a vejškrábnutí, soudíce totiž, že příklad lepší je než výklad. Příležitost, jež, jak známo, dělá zloděje, dává nám ostatně spisovatel p. Patrik Ouředník sám, uvozuje každou literu větou přísně spisovnou a překladem jejím. Čtěte a radujte se vy, kdož jste ocenili ondyno naši Oslavu řeči nízké:

Daří se mi nevalně. Pošramotili mi obličej a nadto mi odcizili šatstvo. →

Je to poschlý. Z rypáku pugét a eště mi mázli kornout.

Přišel za mnou a usedl domnívaje se, že ze mne vymámí nějaké peníze, avšak zmýlil se. Ničema lakotná. Peněz má víc než dost, a přitom se snaží vzbudit dojem, že nemá téměř žádné prostředky k živobytí. Ostatně než to vešlo ve všeobecnou známost, vymámil peníze z kdekoho. →

Se přisunul, spustil dráp, a že mě loupne. Jenomže to se švihnul, uzgřivec. Každý ráno přehazuje na půdě pětikila vidlema a bude házet bludy, že je na niti. Taky než se to propíchlo, podojil co moh.

Tu gramofonovou desku od něj obdržím, i kdybych byl za tím účelem nucen uštědřit mu energický políček. →

Tu fošnu z něj vydoluju i dybysem mu měl nabourat zpěvník že mu kelčáky vodejdou šestrem.